Aktualności

Absolwenci Szkoły Policji już w terenie

Data publikacji 02.04.2024

Mają już za sobą pierwsze samodzielne służby na terenie kraju. Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego opuściła tuż przed świętami wielkanocnymi mury słupskiej Szkoły Policji. Nowi policjanci weryfikują teraz w terenie zdobywaną przez siedem miesięcy wiedzę i umiejętności.

Rozpoczynający prawdziwą służbę policjanci po raz pierwszy w życiu założyli policyjny mundur na początku września ubiegłego roku i po kilku dniach trafili na szkolenie zawodowe podstawowe, które ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę.
Po 7 miesiącach intensywnej nauki i ćwiczeń młodzi policjanci przystąpili do egzaminu końcowego, który zdali z bardzo dobrymi wynikami. Połowa zdających otrzymała bowiem świadectwa z czerwonym paskiem.

Absolwenci słupskiej Szkoły Policji w podczas świąt Wielkanocnych pełnili swoje pierwsze samodzielne służby w swoich macierzystych jednostkach na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Przed nimi jeszcze obowiązkowe praktyki w Oddziałach Prewencji Policji, które przewidują 39 służb w ciągu 53 dni. Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie ponad 120 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych.

Przykazania przedwojennego policjanta:

1. Honor i Ojczyzna - oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
2. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
3. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
4. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
5. Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
6. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
7. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.
8. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
9. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
10. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
11. W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
12. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
13. Miej pogardę dla pochlebców.
14. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI
(„Na posterunku”, nr 5 z 1938 roku.)

Egzamin końcowy

Zakończenie szkolenia i wręczenie świadectw

Powrót na górę strony