Aktualności

Z nauczycielami o pierwszej pomocy

Data publikacji 26.03.2024

Umiejętności z zakresu ratowania życia w stanach nagłych doskonalili w Szkole Policji nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Marii Zaborowskiej w Słupsku. Pod okiem policyjnych ratowników pedagodzy ćwiczyli udzielanie pomocy w sytuacjach, które mogą zdarzyć się na terenie szkoły.

Szkolenie rozpoczęło się od krótkiego wstępu teoretycznego, po którym rozpoczęły się zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalnych fantomów. W ramach ćwiczeń każdy nauczyciel udzielał pierwszej pomocy osobie, która straciła przytomność i dodatkowo przestała oddychać.
Oprócz samych czynności ratowniczych nauczyciele musieli również przysposobić do działań ratowniczych inne osoby, między innymi w celu powiadomienia służb ratowniczych.
Oddzielnym elementem szkolenia było udzielanie pierwszej pomocy osobom, które na skutek zadławienia nie mogły nabrać powietrza. Również w tym przypadku, każdy z nauczycieli przećwiczył algorytm postępowania z wykorzystaniem  rękoczynu Heimlicha.
Udział w takich zajęciach pozwolił pedagogom na usystematyzowanie już posiadanej wiedzy, ale przede wszystkim dał pewność, że w przypadku realnej sytuacji zagrożenia życia, posiadane wiedza i umiejętności pozwolą skutecznie udzielić pierwszej pomocy.

W Europie dochodzi do około 350-700 tysięcy nagłych zatrzymań krążenia (NZK) rocznie. Oznacza to, iż co minutę 1 osoba doznaje NZK, a wedle aktualnych statystyk przeżywalność do momentu wypisu ze szpitala nie przekracza 10%, tymczasem podstawowe zabiegi resuscytacyjne u poszkodowanego, który doznał NZK mogą nawet 3-krotnie zwiększyć jego szanse na przeżycie. Wymaga to jedynie prowadzenia dobrej jakości uciśnięć klatki piersiowej oraz - fakultatywnie - wykonywania oddechów ratowniczych w schemacie 30:2 (tj. naprzemiennie 30 uciśnięć i 2 wdechów ratowniczych).

Powrót na górę strony