Aktualności

Polsko-litewska wymiana doświadczeń

Data publikacji 19.03.2024

We wspólnych zajęciach szkoleniowych ze słuchaczami słupskiej Szkoły Policji uczestniczą młodzi policjanci ze Szkoły Policji Litwy. Wizyta litewskich policjantów odbywa się w ramach programu unijnego Erasmus+ „Mobilność edukacyjna osób”.

Litewscy policjanci uczestniczą w zajęciach z ich polskimi kolegami i koleżankami, którzy kształcą się na szkoleniu zawodowym podstawowym. W trakcie pobytu litewscy goście zapoznają się ze specyfiką służby polskiego policjanta, co w przyszłości może pomóc im w trakcie wspólnych międzynarodowych patroli, które funkcjonują w polsko-litewskiej strefie przygranicznej.
Program dwutygodniowego pobytu przewiduje także wizyty w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku i zapoznanie się między innymi z pracą dzielnicowych oraz policjantów pionu ruchu drogowego.
 
Wizyta litewskich policjantów w słupskiej Szkole Policji ma też na celu wymianę dobrych praktyk i poznanie cech wspólnych obu formacji oraz różnic, które występują w zakresie między innymi systemów prawnych obu państw, a także na przykład taktyki i technik interwencji.
Policjanci ze Szkół Policji w Słupsku i Kownie zrealizowali już kilka wspólnych przedsięwzięć, wśród których znalazł się między innymi projekt „Safety on the Road” (Bezpieczeństwo na drodze). Przedstawiciele Szkoły Policji Litwy systematycznie uczestniczą też w organizowanych corocznie jesienią Międzynarodowych Mistrzostwach Szkół i Ośrodków Szkolenia Służb Mundurowych w Strzelaniu.

Oficjalne porozumienie o współpracy Szkoły Policji Słupsku i Szkoły Policji Litwy zostało podpisane w połowie w 2011 roku, jednak początki współpracy ze stroną litewską sięgają stycznia 2007 roku, gdy do Słupska przyjechał ówczesny komendant Centrum Szkolenia Policji Litewskiej w Trokach Rajmondas Skibarka.
Pół roku później odbyły się pierwsze wspólne szkolenia. Wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku prowadzili zajęcia dotyczące między innymi znajomości przepisów o użyciu środków przymusu bezpośredniego, które zrealizowano na ówczesnym przejściu granicznym w Budziskach, w specjalnie do tego przygotowanym Międzynarodowym Punkcie Kontaktowym.

 

Powrót na górę strony