Aktualności

Gotowi do wyjazdu na misję

Data publikacji 07.02.2024

Jednostka Specjalna Polskiej Policji zakończyła przygotowania do wyjazdu na misję EULEX do Kosowa. W uroczystym zakończeniu, które odbyło się w słupskiej Szkole Policji uczestniczył nadinsp. Roman Kuster - Zastępca Komendanta Głównego Policji. XXXVI. zmiana JSPP jest już gotowa do służby na Bałkanach.

Przez miesiąc policjanci z różnych jednostek prowadzili ćwiczenia zgrywające mające na celu doskonalenie współdziałania w ramach drużyny, plutonu i całej jednostki. Zakres ćwiczeń obejmował między innymi taktykę działania w pododdziałach zwartych w sytuacji zbiorowego naruszenia porządku. Ćwiczenia z tego zakresu odbywały się między innymi na poligonie.
Policjanci doskonalili także współdziałanie podczas poruszania się w terenie zurbanizowanym, w którym występuje zagrożenie bezpośrednim ostrzałem. Program ćwiczeń zgrywających zawierał również doskonalenie taktyki zatrzymywania i konwojowania osób.
Warto również podkreślić, że program ćwiczeń realizowany w słupskiej Szkole Policji, jest dostosowywany do aktualnej sytuacji w Kosowskiej Mitrowicy. Na podstawie obserwacji przebiegu służby, przebywającej teraz na Bałkanach, XXXIV. rotacji JSPP zmodyfikowano bądź też rozszerzono wybrane moduły szkoleniowe.

W uroczystym zakończeniu kursu udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na wyzwania, które staną przed policjantami 36. rotacji; wśród nich znajdować się będą potencjalne konflikty spowodowane nie tylko różnicami w zakresie wyznawanej religii, ale także poglądami politycznymi, które w Serbii i Kosowie zaostrzyły się po wybuchu wojny na Ukrainie.

Zastępca Komendanta Głównego wręczył również wyjeżdżającym policjantom biało-czerwoną flagę, która zostanie podniesiona na maszt w centralnym punkcie bazy w Kosowskiej Mitrowicy. Flagę odebrał z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji dowódca 36. zmiany Jednostki Specjalnej podinsp. Krzysztof Kosiński. Biało-czerwona towarzyszyć będzie policjantom przez cały czas pełnienia ich misji w Kosowskiej Mitrovicy.

W trakcie zakończenia, które odbyło się w auli słupskiej Szkoły Policji członkowie Jednostki Specjalnej otrzymali z rąk Komendanta Szkoły insp. Piotra Cekały świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę w ramach kontyngentów policyjnych poza granicami kraju.

Policjanci z XXXVI. rotacji, którzy zakończyli szkolenie, swoją misję na Bałkanach rozpoczną w pierwszej połowie tego roku. Służba w Kosowskiej Mitrovicy planowana jest na 9 miesięcy.
Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną jednostką, która przygotowuje policjantów do pełnienia misji w kontyngentach poza granicami kraju. Do tej pory kursy specjalistyczne z tego zakresu ukończyło ponad 3.900 policjantów.

Powrót na górę strony