"Live z Policją" - odcinek o szkole w Słupsku - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

"Live z Policją" - odcinek o szkole w Słupsku

Wykładowcy słupskiej Szkoły Policji byli gośćmi cyklicznego programu #LivezPolicją, który realizowany jest w Komendzie Głównej Policji. W trakcie nagrania mówiono między innymi o tym, czego uczą się młodzi policjanci.

Odcinek zrealizowany został w salach ekspozycyjnych warszawskiego Muzeum Policji. Gośćmi nadkom. Małgorzaty Sokołowskiej-Makarowskiej byli: nadkom. Daniel Krenc i podkom. Adrian Goszczycki. W trakcie rozmowy poruszano między innymi kwestie związane ze szkoleniem zawodowym podstawowym, czyli szkoleniem, które obowiązkowo musi przejść każdy rozpoczynający służbę policjant. Część pytań, na które odpowiadali wykładowcy, została przekazana przez internatów podczas programu, który emitowany był w mediach społecznościowych „na żywo”. Poniżej prezentujemy obszerną część tej audycji.

Film "Live z Policją" - odcinek o szkole w Słupsku