Kolejni absolwenci wyjechali w teren - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Kolejni absolwenci wyjechali w teren

Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego otrzymała świadectwa podpisane przez Komendanta słupskiej Szkoły Policji. Tym razem „w teren” po zdanym egzaminie wyjechało 78 funkcjonariuszy.

Absolwenci zasilą szeregi garnizonu zachodniopomorskiego. Nowi policjanci weryfikują teraz w praktyce zdobywaną wiedzę i umiejętności. Szkolenie zawodowe podstawowe ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę. Zakończone właśnie szkolenie uprawnia policjantów do podjęcia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Kolejni absolwenci opuszczą mury najstarszej policyjnej szkoły w najbliższy piątek (2. kwietnia).

Młodzi policjanci w trakcie porannego apelu.

Przykazania przedwojennego policjanta:

 • Honor i Ojczyzna - oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
 • Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
 • Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
 • Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
 • Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
 • Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
 • Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą.
 • Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
 • Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
 • Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
 • W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
 • Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
 • Miej pogardę dla pochlebców.
 • Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
gen. bryg. nadinspektor Józef KORDIAN-ZAMORSKI
(„Na posterunku”, nr 5 z 1938 roku.)