Z kart historii Szkoły Policji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Z kart historii Szkoły Policji

Kika miesięcy po przyjęciu przez Sejm, 6 kwietnia 1990 roku Ustawy o Policji, delegacja polskich policjantów po raz pierwszy została przyjęta w Watykanie na audiencji prywatnej przez papieża Jana Pawła II. W składzie delegacji byli policjanci ze słupskiej Szkoły Policji.

Audiencja prywatna miała miejsce w środę, 14 listopada 1990 roku, po audiencji ogólnej, która odbywała się na placu świętego Piotra. W skład delegacji weszli policjanci i pracownicy cywilni Policji ze Szkoły Policji w Słupsku oraz grupa funkcjonariuszy z ówczesnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Słupsku.
Przygotowaniami do audiencji zajęli się policyjni kapelani: Szkoły Policji - ks. Lucjan Huszczonek i Komendy Wojewódzkiej - ks. Zbigniew Kostewicz, natomiast organizacją wizyty zajęli się Komendanci jednostek: Szkoły Policji - płk Zdzisław Machura i Komendy Wojewódzkiej Policji w Słupsku - ppłk Sławomir Laszczyk.
Była to pierwsza w historii powojennej Polski papieska audiencja dla polskich policjantów i pracowników Policji.