Zmiany na stanowiskach kierowniczych - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Zmiany na stanowiskach kierowniczych

Komendant Główny Policji z dniem 1. lutego powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku nadkom. Alinie Majchrzak. W kadrze kierowniczej słupskiej Szkoły Policji miało miejsce również kilka zmian.

Decyzją Komendanta Głównego Policji od 1 lutego obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku pełni nadkom. Alina Majchrzak, która dotychczas zajmowała stanowisko Naczelnika Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, ze słupską Szkołą związana jest od 13 lat.

Decyzją Komendanta Szkoły Policji w Słupsku pełnienie obowiązków na stanowisku Naczelnika Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zostało powierzone nadkom. Przemysławowi Kaczorowskiemu. Jednocześnie dwoje policjantów pełniących dotychczas obowiązki kierowników zostało mianowanych na te stanowiska. Podinsp. Iwona Rosińska jest teraz kierownikiem Zakładu Ogólnozawodowego, a nadkom. Daniel Krenc - kierownikiem Zakładu Interwencji Policyjnych.