Emerytura po 30. latach służby w mundurze - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Emerytura po 30. latach służby w mundurze

Po 30 latach służby w policyjnym mundurze na zaopatrzenie emerytalne przeszedł starszy wykładowca Zakładu Ogólnozawodowego podinsp. Jarosław Zygowski. W ostatnim dniu służby życzenia odchodzącemu policjantowi złożył Komendant Szkoły insp. Piotr Cekała.

Podinsp. Jarosław Zygowski służbę w Policji rozpoczął 15 stycznia 1991 roku na stanowisku wykładowcy Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Słupsku. W pierwszych latach służby zajmował się nie tylko pracą dydaktyczną. Do jego zadań należało również wdrażanie systemów informatycznych wykorzystywanych przez komórki logistyczne. Pełnił wówczas funkcję administratora systemów komputerowych Szkoły.

W czasie swoich 30 lat służby systematycznie doskonalił swoje kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne, biorąc udział w konferencjach, sympozjach, warsztatach oraz szkoleniach organizowanych przez podmioty policyjne i pozapolicyjne. Czynnie włączał się również w przygotowywanie i realizowanie przedsięwzięć podnoszących wiedzę oraz umiejętności zawodowe policjantów. Wielokrotnie był sędzią w Ogólnopolskich Mistrzostwach Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”.
Wzorowo przeprowadzał zajęcia dydaktyczne na kursach specjalistycznych dla policjantów z zakresu wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, innych systemów policyjnych, systemów pozapolicyjnych oraz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. Jest współautorem podręcznika dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oraz ruchu drogowego - część ogólna.

W ostatnim dniu służby Komendant Szkoły insp. Piotr Cekała uhonorował naszego Kolegę wpisem do Księgi Honorowej Szkoły Policji w Słupsku. Podinsp. Jarosław Zygowski otrzymał także między innymi okolicznościowy medal wręczany z okazji jubileuszu 30 lat służby w policyjnym mundurze.
Ze względu na reżim sanitarny uroczystość odbyła się w obecności tylko ścisłego kierownictwa Szkoły oraz bezpośredniego przełożonego podinsp. Jarosława Zygowskiego.