Przypominamy o nowych numerach telefonów - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Przypominamy o nowych numerach telefonów

Od kilku miesięcy we wszystkich jednostkach Policji obowiązuje nowy system numeracji. Dotychczasowe "miejskie" numery telefonów są wyłączone. Aby dodzwonić się do jednostki, zamiast numeru kierunkowego trzeba wybrać wyróżnik cyfrowy MSWiA - 47. Jest to wyróżnik dla wszystkich jednostek w kraju, bez względu na lokalizację.

Aktualnie we wszystkich jednostkach policji obowiązuje już nowa "miejska" numeracja. Efektem uruchomienia wyróżnika 47 jest kompleksowa zmiana sposobu wybierania połączeń dla stacjonarnych telefonów w Policji.
Wyróżnik 47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną, a siecią resortową we własnym zakresie - teraz sutacja ta została ujednolicona.


Zmiana numeracji na przykładzie numerów telefonicznych Szkoły Policji w Słupsku:

Komórka organizacyjna   nieaktualny numer    aktualny numer
Centrala Szkoły

59 84 17 200

  47 74 37 200

Dyżurny Szkoły

59 84 17 400

  47 74 37 400

    Wyróżnik ogólnopolski
Wyróżnik woj.pomorskiego
Numer słupskiej Szkoły Policji