AED - ten sprzęt może uratować życie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

AED - ten sprzęt może uratować życie

Jeśli znajdziemy się w sytuacji, gdy nagle trzeba udzielić pierwszej pomocy osobie, która straciła przytomność, a jej serce zatrzymało się - pamiętajmy, że w niektórych instytucjach dostępne są tak zwane AED, czyli automatyczne defibrylatory zewnętrzne. Ich wykorzystanie zwiększa szanse na przeżycie ratowanych osób.

AED (ang. Automated External Defibrillator) czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, jest to urządzenie, które dzięki impulsowi elektrycznemu może przywrócić prawidłową akcję serca osobie poszkodowanej w stanie nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Defibrylator jest urządzeniem diagnostyczno-ratunkowym. Jego obsługa nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Po włączeniu wydawane są kolejne instrukcje głosowe, które powinna wykonać osoba prowadząca akcję ratowniczą.

AED pojawiły się już w wielu placówkach użyteczności publicznej na terenie Słupska, ale dostęp do tych urządzeń możliwy jest jedynie w godzinach pracy tych instytucjI. W Słupsku przez całą dobę defibrylator dostępny jest między innymi w siedzibie służby dyżurnej Szkoły Policji, w budynku przy głównej bramie wjazdowej - ul. Kilińskiego 42. A w Ustce - między innymi w Komisariacie Policji przy ulicy Grunwaldzkiej 13. Pamiętajmy, że z AED należy skorzystać jeśli znajduje się ono w niedalekiej odległości od miejsca, w którym udzielamy pomocy. Jeśli jesteśmy sami, w pierwszej kolejności należy zadzwonić na numer 112, a nastęnie przystąpić do udzielania pomocy zgodnie ze wskazówkami operatora.

W Europie dochodzi do około 350 - 700 tysięcy nagłych zatrzymań krążenia rocznie. Oznacza to, iż co minutę 1 osoba doznaje NZK (nagłego zatrzymania krążenia), a wedle aktualnych statystyk przeżywalność do momentu wypisu ze szpitala nie przekracza 10%, tymczasem podstawowe zabiegi resuscytacyjne u poszkodowanego, który doznał NZK mogą nawet 3-krotnie zwiększyć jego szanse na przeżycie. Wymaga to jedynie prowadzenia dobrej jakości uciśnięć klatki piersiowej oraz wykonywania oddechów ratowniczych w schemacie 30:2 (tj. naprzemiennie 30 uciśnięć i 2 wdechy ratownicze). Jeśli w trakcie udzielania pomocy dodatkowo zostanie wykorzystany AED wówczas przeżywalność sięgać może nawet 75%.

Ze względu na okres pandemii warto również przytoczyć najnowsze zalecenie Europejskiej Rady Resuscytacji, które dotyczy ciągłych uciśnięć klatki piersiowej, bez wykonywania wdechów ratowniczych. Takie działanie ma zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem przez osoby udzielające pierwszej pomocy, jeśli osoba ratowana byłaby zarażona.

 

 • Fragment elewacji ściany na której wisi tabliczka z logo aede.
  Słupsk, Kilińskiego 42
 • Brama wejściowa do Szkoły Policji w Słupsku. Z lewej godło Polski. Z prawej - na ścianie tabliczka z logo aede.
  Słupsk, Kilińskiego 42
 • widok n frontową ścianę budynku służby dyżurnej, w którym znajduje się aede.
  Słupsk, Kilińskiego 42
 • Dwie narożne ściany budynku z tabliczkami zawierającymi logo aede.
  Słupsk, Kilińskiego 42
 • AED w Szkole Policji
 • AED w Szkole Policji
 • Budynek wraz z głównym wejściem do Komisariatu Policji w Ustce.
  Ustka, Grunwaldzka 13
 • Ściana na korytarzu Komisariatu Policji w Ustce. Na ścianie wisi zielona skrzynka z defibrylatorem.
  Ustka, Grunwaldzka 13