Nagroda Ministra SWiA - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Nagroda Ministra SWiA

Nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymała policjantka Szkoły Policji w Słupsku. Wyróżnienie została przyznane w uznaniu osiągnięć w służbie i bardzo wysokiego poziomu wykonywania obowiązków służbowych.

Ministerialną nagrodę otrzymała podkom. Anna Synak z Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego. W uzasadnieniu można przeczytać między innymi, że nasza Koleżanka, jest funkcjonariuszką wysoce zdyscyplinowaną, charakteryzującą się dyspozycyjnością wobec doraźnych oczekiwań służbowych przełożonego, a także - o czym świadczą pisma z podziękowaniami - wzorowa realizacja wielu edycji zajęć wykładowych w ramach współpracy międzynarodowej z Policją niemiecką w ramach projektu Unii Europejskiej „W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej”.

W trakcie służby w Szkole Policji podkom. Anna Synak wielokrotnie przeprowadzała szkolenia w ramach zajęć poza programowych dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego z zakresu podawania sygnałów do zatrzymania i kierowania ruchem, obsługi i wykorzystania radarowych mierników prędkości oraz postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie o wypadek drogowy.
Wzorowo także pełniła funkcję opiekuna dydaktycznego słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego zaszczepiając w nich właściwe postawy zawodowe.

Nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka wręczył dziś (15.05) wyróżnionej policjantce, w swoim gabinecie, Komendant Szkoły Policji insp. Jacek Gil, któremu towarzyszyła Zastępca Komendanta podinsp. Elżbieta Kotecka oraz Kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego mł.insp. Maciej Kalinowski.