Aktualności

Historia kryminalistyki

Oddanie hołdu wspaniałej nauce, jaką jest kryminalistyka a także popularyzacja pracy Policji - to główne cele Izby Historii Kryminalistyki, która mieści się w piwnicach Zakładu Służby Kryminalnej słupskiej Szkoły Policji. Pomieszczenia spełniają także funkcję dydaktyczną, mogą służyć młodym policjantom podczas zajęć ze wstępu do kryminalistyki.

W jednym z pomieszczeń zgromadzono eksponaty historyczne obrazujące rozwój techniki kryminalistycznej na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Do najciekawszych eksponatów w tym pomieszczeniu należą: aparat mieszkowy „Vario” używany przez służby policyjne w latach 30-tych ubiegłego wieku, pistolet jodowy używany do ujawniania śladów linii papilarnych - jedna z najstarszych metod ujawniania takich śladów a także szklana klisza - materiał negatywowy pochodzący z 1930 roku.

W kolejnym pomieszczeniu wyeksponowano narzędzia i przedmioty służące do popełniania przestępstw. Mieści się tam również ekspozycja poświęcona medycynie sądowej, fotografii sygnalitycznej oraz fałszerstwu pieniędzy i dokumentów. Znajduje się tam również obrotowe krzesło z lat 60-tych, używane do wykonywania fotografii sygnalitycznej.
Na ścianach korytarzy piwnicznych zaprezentowano liczne dokumenty min. list gończy na Józefem Piłsudskim czy Wincentym Witosem. W jednym z korytarzy prezentowana jest oryginalna bimbrownia - zabezpieczona w latach 70-tych. Obok na ścianach umieszczono liczne narzędzia kłusownictwa min. sieci, wnyki i kusze.

W Izbie Historii Kryminalistyki odtworzono także celę aresztu, jaka mieściła się w tym miejscu w latach 50-tych w czasie funkcjonowania Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku. W takiej celi karę aresztu odbywali słuchacze, którzy nie stosowali się do regulaminu lub dokonywali innych przewinień. W pomieszczeniu tym znajdują się meble z tamtego okresu, między innymi prycza, miska i sztućce.

Powrót na górę strony