Międzynarodowa wymiana doświadczeń - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

W międzynarodowych warsztatach poświęconych taktyce i technikom interwencji uczestniczyli wykładowcy słupskiej Szkoły Policji. Ćwiczenia zorganizowała Szkoła Policji Litwy.

W trakcie warsztatów uczestnicy zajmowali się działaniami taktycznymi, prowadzonymi w dwuosobowych patrolach, z użyciem środków przymusu bezpośredniego. Interwencje prowadzone były wobec osób uzbrojonych i osób niebezpiecznych.
Przedstawiciele Policji różnych państw omawiali decyzje, jakie muszą podjąć policjanci w sytuacji zagrożenia, w tym między innymi wybór adekwatnego środka przymusu bezpośredniego: tasera, broni krótkiej, broni długiej, kajdanek lub pałki teleskopowej. Podczas ćwiczeń praktycznych osobny panel poświęcono taktyce działania dwóch policjantów, którzy używają siły fizycznej przy zatrzymaniu osoby.

W trakcie kilkudniowego seminarium w Szkole Policji Litwy prowadzono także zajęcia strzeleckie na strzelnicy półotwartej. Policjanci oddawali strzały poruszając się w patrolach dwuosobowych. Zakończenie tego etapu szkolenia były zawody strzeleckie wszystkich uczestników.
Funkcjonariusze Policji z Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Polski omawiali również podejmowanie interwencji wobec osób agresywnych, które znajdują się pod działaniem różnego rodzaju dopalaczy. W kontekście interwencji wobec osób, które zażyły dopalacze, litewscy policjanci podzielili się swoimi doświadczeniami na temat użycia traserów wobec takich osób. W litewskiej policji w tasery wyposażeni są wszyscy policjanci pełniący służbę patrolową.

Wizytka wykładowców słupskiej Szkoły Policji w Szkole Policji Litwy to jeden z elementów popisanego porozumienia o współpracy, które parafowali Komendanci obu jednostek. W ramach tej współpracy w ubiegłym tygodniu gościł w Słupsku Komendant litewskiej Szkoły Policji Algirdas Kaminskas. Relacja z tej wizyty wkrótce w naszym serwisie.

 

Ładowanie odtwarzacza...