W tandemie przeciwko przestępczości - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

W tandemie przeciwko przestępczości

Przedstawiciele słupskiej Szkoły Policji dzielą się swoją wiedzą w ramach unijnego projektu „W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej”. Szkolenie niemieckich i polskich policjantów prowadzone jest w brandenburskiej Dyrekcji Policji Wschód we Frankfurcie nad Odrą.

Celem kształcenia jest  między innymi zaznajomienie się z właściwymi dla danego kraju przepisami prawnymi i bazującymi na nich działaniami policyjno-taktycznymi. Uczestniczący w szkoleniu policjanci podnoszą swoje kwalifikacje językowe w zakresie słownictwa policyjnego poprzez naukę języka i ćwiczenia praktyczne. Policjanci uczestniczą również w symulacjach interwencji policyjnych. Jednym z punktów szkolenia jest również, omówienie polsko-niemieckiej Umowy o współpracy Policji z dnia 15 maja 2014 roku oraz wspólnych zawartych między polskimi i niemieckimi garnizonami Policji umów i porozumień o współpracy.

W każdej edycji tego rodzaju szkoleń udział biorą wykładowcy słupskiej Szkoły Policji. Ostatnie wykłady dla  niemieckich funkcjonariuszy służb mundurowych przeprowadzili podkom. Anna Synak i podinsp. Krzysztof Plumbaum. Wykładowcy przedstawili zagadnienia polskiego prawa policyjnego dotyczącego prewencji, w tym między innymi legitymowania, kontroli osobistej, zatrzymania osoby, przeprowadzania interwencji wobec osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, a także sposobu organizacji służby patrolowej.
W kolejnym cyklu wykładów policyjni wykładowcy omówili zagadnienia dotyczące prawa ruchu drogowego, w tym kompetencje podmiotów policyjnych, uprawnienia i obowiązki policjanta ruchu drogowego, a także zakazy dotyczące policjanta pełniącego służbę na drodze, przypadki zatrzymywania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem (prawo jazdy) oraz dowodu rejestracyjnego.

Polscy i niemieccy policjanci mają możliwość praktyki w jednostkach Policji kraju partnera w celu zapoznania sposobu pełnienia służby po obu stronach granicy oraz utrwalenia wiedzy językowej. Dodatkowo w zajęciach uczestniczą także funkcjonariusze Straży Granicznej oby krajów.

  • W trakcie ćwiczeń warsztatowych...