Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-10/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15112100-7 19.05.2022
Dostawy mięsa drobiowego świeżego.
31.05.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-9/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15113000-3 15111000-9 19.05.2022
Dostawy mięsa wieprzowego świeżego, mięsa wołowego świeżego.
tryb podstawowy; wariant 1
RZP-8/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 03100000-2, 03212100-1 10.05.2022
Dostawy ziemniaków jadalnych.
18.05.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-7/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 45000000-7 45111300-1 45331100-7 45430000-0 45320000-6 45262650-2 45410000-4 45321000-3 45442100-8 45453000-7 45452000-0 45400000-1 45111291-4 14.04.2022
Wykonanie robót budowlanych w obiektach Szkoły Policji w Słupsku w zakresie zadania pt: „Remont budynku przy ul. Policjantów 8”
04.05.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-6/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 45000000-7 45111300-1 45400000-1 45430000-0 45432000-4 45432111-5 45451200-5 45453000-7 08.04.2022
Wykonanie robót budowlanych w obiektach Szkoły Policji w Słupsku w zakresie zadania pt: „Remont pomieszczeń w obiekcie SP w Słupsku zlokalizowanym w Ustce-Uroczysku”.
25.04.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-5/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15000000-8, 15842000-2 24.03.2022
Dostawy czekolady i wyrobów cukierniczych.
04.04.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-4/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15211100 -1 15241200 -1 15234000-7 10.03.2022
Dostawy ryb świeżych, solonych i wędzonych.
18.03.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-3/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15321600-0, 15321000-4, 15321600-0, 15321100-5, 15322100-2, 15981000-8 14.02.2022
Dostawy soków i wody mineralnej.
22.02.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-2/22 15530000-2 15542100-3 15544000-3 15545000-0 15500000- 15551320-4 15500000-3, 15550000-8, 15542300-2 15511100-4 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15543000-6 15542200-1 15551500-0 28.01.2022
Dostawy produktów mleczarskich o wartości równej lub przekraczającej 140 tys. euro.
24.02.2022 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-1/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15211100-1 15241200-1 15234000-7 25.01.2022
Dostawy ryb świeżych, solonych i wędzonych.
02.02.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1

Wybierz Strony

Powrót na górę strony