Kontakt - Szkoła Policji w Słupsku

Szkoła Policji
76-200 Słupsk, ul. J.Kilińskiego 42

Centrala:  (+48)  47 74 37 200
Faks:  (+48)  47 74 37 372
E-mail: 

spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

Ważniejsze numery telefonów

Komendant Szkoły (+48)  47 74 37 201  
Z-ca Komendanta Szkoły
ds. Dydaktycznych
(+48)  47 74 37 202  
Z-ca Komendanta Szkoły
ds. Administracyjno-Gospodarczych
(+48)  47 74 37 203  
Wydział Kadr (+48)  47 74 37 390  
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza (+48)  47 74 37 566  
Zespół do spraw Zamówień Publicznych (+48)  47 74 37 558,(+48)  47 74 37 560  
Wydział Organizacji i Dowodzenia (+48)  47 74 37 441  
Dyżurny Szkoły Policji (+48)  47 74 37 400  
Rzecznik Prasowy
piotr.kozlowski@spslupsk.policja.gov.pl
(+48)  47 74 37 369