Dla słuchaczy - Szkoła Policji w Słupsku

Dla słuchaczy

Dla słuchaczy

Droga Słuchaczko, Drogi Słuchaczu

Witamy w najstarszej polskiej Szkole Policji. Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji, które ułatwią Ci pobyt w naszej Szkole.

Słuchacze odbywający szkolenie podstawowe, powinni mieć ze sobą:

 1. Umundurowanie służbowe: kompletne, stosowne do pory roku;
 2. Umundurowanie ćwiczebne: kompletne, stosowne do pory roku;
 3. Ubranie treningowe - dres, obuwie sportowe (halowe z jasnymi spodami);
 4. Dokumenty:
  • legitymacje służbową,
  • delegację,
  • oryginał dokumentu „Poświadczenie bezpieczeństwa” upoważniający do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne”;
  • notatnik służbowy (zarejestrowany),
  • zeszyt, co najmniej 32-kartkowy, w kratkę formatu A5,
  • dokument tożsamości,
  • materiały dydaktyczne:

Wykaz aktów prawnych do zapoznania przez słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku

 1. Rozporządzenie MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 roku, w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego Policji. pobierz plik .PDF.
 2. Zasady szkolenia i pobytu słuchaczy w Szkole Policji w Słupsku
 3. Decyzja 74/2010 Komendanta Szkoły Policji w Słupsku z dnia 24 czerwca 2010 roku, w sprawie powierzania mienia Szkole Policji w Słupsku.
 4. Decyzja 2/2009 Komendanta Szkoły Policji w Słupsku z dnia 13 stycznia 2009 roku, w sprawie zasad postępowania w sprawach szkód zaistniałych w majątku będącym w dyspozycji Szkoły Policji w Słupsku.
 5. Decyzja 65/2014 Komendanta Szkoły Policji w Słupsku z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie prowiantowania słuchaczy w Szkole Policji w Słupsku.
 6. Decyzja 144/2010 Komendanta Szkoły Policji w Słupsku z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Szkole Policji w Słupsku (wraz z załącznikami)..
 7. Decyzja 41/2014 Komendanta Szkoły Policji w Słupsku z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie przyznawania oraz szczegółowego sposobu przechowywania broni w Szkole Policji w Słupsku.
 8. Plan alarmowania stanów osobowych Szkoły Policji w Słupsku.
 9. Decyzja Z-31/2013 Komendanta Szkoły Policji w Słupsku z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie organizacji służby wewnętrznej w Szkole Policji w Słupsku, z późniejszymi zmianami.
 10. Regulamin nieodpłatnego parkingu dozorowanego Szkoły Policji w Słupsku przy ul. Zamiejskiej 22.
 11. Decyzja 24/2011 Komendanta Szkoły Policji w Słupsku z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Szkole Policji w Słupsku (wraz z załącznikiem).
 12. Decyzja 5/2012 Komendanta Szkoły Policji w Słupsku z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zmian decyzji regulujących ochronę informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" i "poufne" w Szkole Policji w Słupsku (wraz z załącznikami).
 13. Polityka bezpieczeństwa zbiorów danych osobowych w Szkole Policji w Słupsku.
 14. Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Szkoły Policji w Słupsku. pobierz plik .PDF

Biblioteka

W Szkole Policji w Słupsku znajduje się biblioteka szkolna, która otwarta jest od godziny 8 do godziny 19. Policjanci przebywający na szkoleniu mogą korzystać z liczących ponad 40 tysięcy woluminów bibliotecznych zasobów. Zasady pobierania książek reguluje Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Szkoły Policji w Słupsku.

Dyżury dydaktyczne

Dyżury dydaktyczne planowane są przez kierowników komórek dydaktycznych, następnie zatwierdzane przez Komendanta ds. dydaktycznych. W trakcie dyżurów dydaktycznych, które odbywają się w godzinach popołudniowych słuchacze mogą z wykładowcami (nauczycielami policyjnymi) konsultować tematy realizowane w trakcie zajęć.

Oratorium

W Szkole Policji w Słupsku znajduje się Oratorium pod wezwaniem św.Michała Archanioła. W każdy czwartek o godzinie 19.00 na słuchaczy oczekuje ks. dr Dawid Fuławka, kapelan Szkoły Policji.

Parkowanie pojazdów

Słuchacze przebywający na szkolenie mogą swoje prywatne samochody zaparkować nieodpłatnie przy ul. Zamiejskiej 22. Parking czynny jest całodobowo i dozorowany przez słuchaczy Szkoły.
Lokalizacja parkingu.

Ambulatorium

Ambulatorium czynne jest w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 8-13, natomiast we wtorki i środy - od 9 do 17. W ambulatorium przyjmuje trzech lekarzy o różnych specjalizacjach. Telefon do Ambulatorium: 344 lub, z sieci miejskiej, 598 417 344.

(13.7.2016)