Aktualności

Instruktorzy strzelań policyjnych

Data publikacji 16.05.2022

Kilkunastu instruktorów strzelań policyjnych zakończy wkrótce kurs w słupskiej Szkole Policji. Na zakończenie zajęć każdy z absolwentów przeprowadza samodzielnie zajęcia na osiach strzeleckich z wykorzystaniem różnych jednostek broni.

Uczestnicy kursu strzeleckiego już wkrótce będą samodzielnie prowadzić zajęcia dla swoich kolegów w jednostkach organizacyjnych Policji. Zgodnie z wydawanymi co rok na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji wytycznymi zajęcia takie są obowiązkowe dla każdego policjanta.
Program kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych został zatwierdzony w 2018 roku; kadra Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego w odpowiednio przygotowanych obiektach, które umożliwiają przeprowadzenie wszystkich strzelań programowych, przygotowuje policjantów z całego kraju do samodzielnego prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji.

W ciągu prawie czterech tygodni szkolenia w Słupsku kandydaci na instruktorów zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia zajęć. Podczas kursu policjanci oprócz tego, że doskonalili swoje indywidualne umiejętności strzeleckie, zapoznali się także z elementami metodyki szkolenia i doskonalenia strzeleckiego policjantów.
Każdy uczestnik poznał zasady, metody kształcenia oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w realizacji szkolenia strzeleckiego, strukturę zajęć szkoleniowych oraz zasady budowy i sporządzania konspektu do prowadzonych zajęć. Ponadto zapoznał się z systemem oceniania w szkoleniu strzeleckim policjantów w obszarze formalno-organizacyjnym. Teraz zdobytą wiedzę i doświadczenie będą przekazywać swoim koleżankom i kolegom w jednostkach.

Zdobycie tytułu Instruktora strzelań policyjnych nie jest łatwe. Na początku trzeba zdać egzaminy wstępne, a następnie intensywnie ćwiczyć strzelanie z różnych rodzajów broni. Instruktor nie tylko musi doskonale strzelać, ale też mieć talent pedagogiczny by przekazywana wiedza i umiejętności zostały dobrze zapamiętane przez policjantów.
Tytuł Instruktora Strzelań Policyjnych to nie tylko prestiż w środowisku, ale i odpowiedzialność, za poziom wyszkolenia strzeleckiego policjantów, którzy pełnią służbę na naszych ulicach. Średnio ćwiczenia takie w jednostkach liniowych prowadzone są raz w miesiącu.

Powrót na górę strony