Aktualności

Kilkuset młodych policjantów rozpoczęło szkolenie

Data publikacji 13.01.2022

Kolejna, tym razem 376 osobowa grupa młodych policjantów rozpoczęła dzisiaj zajęcia na szkoleniu zawodowym podstawowym. Całość szkoleń prowadzonych w słupskiej Szkole odbywa się w zgodzie z przepisami reżimu sanitarnego.

Policjanci w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Wśród 370 słuchaczy panie stanowią 23 procent składu kompanii.
Na szkolenie do najstarszej policyjnej szkoły trafili policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Przed policjantami teraz okres intensywnej nauki, nie tylko przepisów prawa, ale także taktyki interwencji, wybranych dziedzin sportów oraz strzelania. Każdy blok zajęć z danej dziedziny kończy się zaliczeniem bądź egzaminem, którego pozytywny wynik pozwala kontynuować naukę.
Na zakończenie całego szkolenia, w ostatnim dniu pobytu w Szkole, policjanci przystąpią do testu pisemnego, który jest jednocześnie końcowym egzaminem całego szkolenia. Jego zakończenie planowane jest na 5 sierpnia 2022 roku.

Słuchacze przebywający na kursach i szkoleniach w słupskiej Szkole Policji są skoszarowani na terenie jednostki. Przed przystąpieniem do wspólnych zajęć każda policjantka i policjant musi mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Powrót na górę strony