Policjanci w 7. Brygadzie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policjanci w 7. Brygadzie

Przedstawiciele Szkoły Policji uczestniczyli w uroczystościach związanych ze świętem 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Część oficjalna odbyła się na głównym placu apelowym jednostki.

Udział w obchodach wzięli samorządowcy oraz komendanci i dowódcy jednostek garnizonu słupskiego. Szkołę Policji reprezentowała Zastępca Komendanta podinsp. Alina Majchrzak oraz kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej nadkom. Monika Nosko.
W trakcie uroczystości dowódca jednostki płk. Roman Kopka wręczył wyróżnienia najlepszym żołnierzom. Zgromadzeni mogli obejrzeć także pokaz wyszkolenia, a na zakończenie - defiladę pododdziałów.

7 Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku jest oddziałem wchodzącym w skład 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, posiadającym stały skład organizacyjny, obejmujący pododdziały ogólnowojskowe, oddziały przeznaczone do bezpośredniego prowadzenia walki, a także pododdziały przewidziane do wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych.
Przeznaczeniem 7 Brygady jest między innymi obrona wybrzeża morskiego, samodzielnie lub we współdziałaniu z oddziałami wojsk sojuszniczych, a także współuczestniczenia w sytuacjach kryzysowych.
Swoje umiejętności żołnierze jednostki doskonalą zarówno w warunkach garnizonu jak też na poligonach: Drawsko oraz Wicko Morskie.