Policyjne drzewa w publikacji dendrologicznej - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policyjne drzewa w publikacji dendrologicznej

Drzewa z terenu Szkoły Policji znalazły się w przewodniku dendrologicznym opisującym interesujące okazy drzew. Publikacja opisuje 13 najbardziej interesujących w Słupsku okazów przyrodniczych.

Wśród drzew opisanych w przewodniku, znajdują się między innymi kasztanowce Baumana, które rosną wokół placu apelowego. Jest to dość ciekawa odmiana, która kwitnie, ale nie owocuje. Kwiaty w czasie kwitnienia są efektowniejsze w porównaniu z odmianą owocującą. Spośród drzew tego gatunku rosnących wokół placu apelowego największe okazy mają prawie 3 metry w obwodzie, a ich wysokość waha się aktualnie w granicach 18 metrów. Cztery z kasztanowców Baumana zostały już uznane za pomniki przyrody.
Nasadzenia tych drzew miały miejsce w okresie budowy głównego budynku dydaktycznego, czyli pod koniec lat `20. XX. wieku. Według ustaleń słupskich historyków sadzonki drzew przyjechały do miasta z berlińskiego Ogrodu Botanicznego.

Książka "Słupska ścieżka dendrologiczna"Książka "Słupska ścieżka dendrologiczna"

Kasztanowce Baumana przy głównym placu apelowym Szkoły.Kasztanowce Baumana przy głównym placu apelowym Szkoły.Kasztanowce Baumana przy głównym placu apelowym Szkoły.

Przy jednym z centralnych skrzyżowań na terenie rosną również dwa inne pomniki przyrody - dęby szypułkowe. Rosnące obok siebie drzewa mają wysokość około 33 metrów. Są tak samo wysokie, jak najstarszy w Polsce dąb szypułkowy „Chrobry”, rosnący w Ustroniu Morskim i liczący 800 lat. Okazy ze Szkoły Policji mają jednak o wiele mniejsze obwody pnia liczące nieco ponad 2 metry. Na listę pomników przyrody, wspólnie z kasztanowcami, zostały wpisane w styczniu 2002 roku uchwałą słupskiej Rady Miejskiej.

Dęby szypułkowe przy ulicy Policjantów.Dęby szypułkowe przy ulicy Policjantów.Dęby szypułkowe przy ulicy Policjantów.