Kolejni nowi policjanci rozpoczęłi szkolenie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Kolejni nowi policjanci rozpoczęłi szkolenie

Kolejna, dwustuosobowa grupa młodych policjantów rozpoczęła zajęcia na szkoleniu zawodowym podstawowym. Wszystkie szkolenia prowadzone w słupskiej Szkole odbywają się w zgodzie z przepisami reżimu sanitarnego.

Policjanci w trakcie pobytu w słupskiej Szkole Policji zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Wśród 200 słuchaczy rozpoczynających szkolenie panie stanowią prawie jedną czwartą składu kompanii. Na szkolenie do Słupska policjantów skierowały Komendy Wojewódzkie w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Opolu,  Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Przed policjantami okres intensywnej nauki, nie tylko przepisów prawa, ale także taktyki interwencji, wybranych dziedzin sportów oraz strzelania. Każdy blok zajęć z danej dziedziny kończy się zaliczeniem bądź egzaminem, którego pozytywny wynik pozwala kontynuować naukę. Na zakończenie całego szkolenia, w ostatnim dniu pobytu w Szkole, policjanci przystąpią do testu pisemnego, który jest jednocześnie końcowym egzaminem całego szkolenia.

Na zdjęciach poniżej: słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego w trakcie zajęć z zakresu bezpieczeństwa osobistego policjanta.