Sprawdź w internecie uprawnienia kierowcy - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Sprawdź w internecie uprawnienia kierowcy

Minęły już cztery miesiące od chwili zniesienia w Polsce obowiązku posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy, gdy kierujemy pojazdem. Tak jak policjant podczas kontroli drogowej, również każdy z nas może sprawdzić swoje prawo jazdy w internecie. Podpowiadamy, gdzie to zrobić.

Zmiany, które obowiązują od kilku miesięcy, wprowadziła w życie ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517).
Przypominamy: blankiet prawa jazdy nie jest wymagany podczas policyjnej kontroli, natomiast dane kierowcy są przez Policję sprawdzane bezpośrednio w centralnej ewidencji kierowców. W bazie danych każdy może zobaczyć między innymi, jakie uprawnienia do kierowania pojazdami są na dokumencie wraz z terminem ich ważności. W bazie zawarta jest również informacja o stanie dokumentu, między innymi czy nie został zatrzymany.

Zachęcamy wszystkich kierowców do sprawdzenia swoich danych w systemie informatycznym na stronie rządowej gov.pl:

z lewej strony napis Policja na radiowozie, po lewej stronie napis sprawdź swoje uprawnienia kierowcy https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-uprawnienia-kierowcy