RZP-6/18 - Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

RZP-6/18

Wykonanie przebudowy budynku koszarowo-administracyjnego Szkoły Policji w Słupsku przy ul Kościuszki 1a wraz z adaptacją pomieszczeń przyziemia na sale do symulacji interwencji policyjnych.