RZP-5/18 - Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

RZP-5/18

Usługa opracowania kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku kuchni-stołówki przy ul. Krakusa 2-3 na terenie Szkoły Policji w Słupsku wraz z projektem wyposażenia, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych niniejszą dokumentacją projektową.