RZP-8/17 - Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

RZP-8/17

Usługa sprawowania zastępczego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dot. przebudowy budynku koszarowego przy ul. Kościuszki 1a na terenie Szkoły Policji w Słupsku.