Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu publicznego zużytych składników majątku ruchomego Szkoły Policji w Słupsku

  1. Treść ogłoszenia
  2. Załącznik nr 1 - wykaz sprzętu przeznaczonego do sprzedaży
  3. Załącznik nr 2 - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprzętu
  4. Załącznik nr 3 - oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Termin składania ofert: do dnia 4. października br., do godziny 10:00.