Oferty pracy - Szkoła Policji w Słupsku

Oferty pracy

Oferty pracy

oferta pracy
z dnia 23 lutego 2021 r.

stanowisko pracownicze w komórce logistycznej Szkoły Policji w Słupsku

kierowca autobusu - Sekcja Wspomagająca

Treść ogłoszeniaoferta pracy
z dnia 5 lutego 2021 r.

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej Szkoły Policji w Słupsku

młodszy wykładowca - Zakład Ogólnozawodowy

Treść ogłoszeniaoferta pracy
z dnia 27 stycznia 2021 r.

stanowisko policyjne w komórce wspomagającej Szkoły Policji w Słupsku

referent (kierowca) - Sekcja Wspomagająca

Treść ogłoszeniaoferta pracy
z dnia 21 stycznia 2021 r.

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej Szkoły Policji w Słupsku

młodszy wykładowca (psycholog) - Zakład Ogólnozawodowy

Treść ogłoszeniaoferta pracy
z dnia 21 stycznia 2021 r.

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej Szkoły Policji w Słupsku

młodszy wykładowca (medyk) - Zakład Ogólnozawodowy

Treść ogłoszeniaoferta pracy
z dnia 21 stycznia 2021 r.

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej Szkoły Policji w Słupsku

asystent - Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Treść ogłoszeniaoferta pracy
z dnia 7 stycznia 2021 r.

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej Szkoły Policji w Słupsku

instruktor - Zakład Interwencji Policyjnych

Treść ogłoszenia

 


oferta pracy
z dnia 7 stycznia 2021 r.

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej Szkoły Policji w Słupsku

instruktor - Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego

Treść ogłoszenia

 


oferta pracy
z dnia 10 grudnia 2020 r.

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej Szkoły Policji w Słupsku

młodszy wykładowca - Zakład Służby Kryminalnej

Treść ogłoszenia

 

oferta pracy
z dnia 10 grudnia 2020 r.

stanowisko policyjne w komórce wspomagającej Szkoły Policji w Słupsku

specjalista - Wydział Teleinformatyki

Treść ogłoszenia