Oferty pracy - Szkoła Policji w Słupsku

Oferty pracy

Oferty pracy

oferta pracy
z dnia 20 lipca 2017 r.

instruktor - stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej  Szkoły Policji w Słupsku

Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego

Treść ogłoszenia

 

oferta pracy
z dnia 13 lipca 2017 r.

młodszy wykładowca - stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej  Szkoły Policji w Słupsku

Zakład Służby Kryminalnej

Treść ogłoszenia

 

oferta pracy
z dnia 10 lipca 2017 r.

specjalista - stanowisko policyjne w komórce logistycznej  Szkoły Policji w Słupsku

Wydział Teleinformatyki

Treść ogłoszenia

 

oferta pracy
z dnia 10 lipca 2017 r.

specjalista - stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej  Szkoły Policji w Słupsku

Wydział Organizacji i Dowodzenia

Treść ogłoszenia

 

oferta pracy
z dnia 10 lipca 2017 r.

specjalista - stanowisko policyjne w komórce logistycznej  Szkoły Policji w Słupsku

Wydział Kadr

Treść ogłoszenia

 

oferta pracy
z dnia 10 lipca 2017 r.

ekspert - stanowisko policyjne w komórce logistycznej  Szkoły Policji w Słupsku

Wydział Kadr

Treść ogłoszenia

 

oferta pracy
z dnia 10 lipca 2017 r.

asystent - stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej  Szkoły Policji w Słupsku

Wydział Organizacji i Dowodzenia

Treść ogłoszenia

 

oferta pracy
z dnia 10 lipca 2017 r.

referent - stanowisko policyjne w komórce logistycznej  Szkoły Policji w Słupsku

Sekcja Wspomagająca

Treść ogłoszenia

 

oferta pracy
z dnia 6 lipca 2017 r.

pomoc kuchenna - stanowisko pracownicze w komórce logistycznej  Szkoły Policji w Słupsku

Sekcja Żywnościowa

Treść ogłoszenia

 

oferta pracy
z dnia 28 czerwca 2017 r.

instruktor - stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej  Szkoły Policji w Słupsku

Zakład Interwencji Policyjnych

Treść ogłoszenia