Turniej par patrolowych

XII Ogólnopolskie Zawody Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych

Sierż. Radosław Motyka i st. post. Janusz Szymura reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach zwyciężyli w klasyfikacji generalnej XII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych "Patrol Roku". Zawody odbyły się pod patronatem Prezydenta RP.

8 - 10 września 2005

XII Ogó... 

         Przez trzy dni w Szkole Policji w Słupsku policjanci reprezentujący wszystkie komendy wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną Policji rywalizowali o miano policyjnego patrolu roku. W finale wzięły udział 34 partole - po dwa z każdej komendy. Finał turnieju poprzedziły eliminacje w komendach wojewódzkich (Komendzie Stołecznej) Policji, w których uczestniczyli policjanci z komend powiatowych, miejskich, rejonowych oraz z oddziałów prewencji Policji.

         Turniej jest formą doskonalenia zawodowego policjantów pełniących służbę patrolowo - interwencyjną, którzy są szczególnie blisko ludzkich problemów; pojawiają się, kiedy potrzebna jest pomoc, a ich obecność na ulicach decyduje o spokoju i bezpieczeństwie mieszkańców. Policjanci poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, by jak najlepiej pomagać i służyć społeczeństwu.

XII Ogó...W trakcie zawodów rozegranych zostało 6 konkurencji:

  • strzelanie na torze przeszkód,
  • stosowanie technik obezwładniania osób,
  • przeprowadzanie interwencji policyjnych,
  • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • sprawdzian wiedzy zawodowej,
  • pokonywanie policyjnego toru przeszkód.

Tylko jedna konkurencja finałowa miała charakter teoretyczny (sprawdzian wiedzy zawodowej) - pozostałe to konkurencje praktyczne, zbliżone do realiów służby patrolowej.

 

Klasyfikacja generalna (klasyfikacja patroli):

XII Ogó...

I miejsce sierż. Radosław Motyka, st. post. Janusz Szymura
reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach
(Puchar Prezydenta RP)
II miejsce sierż. Krzysztof Szczerbiński, st. sierż. Ryszard Bagiński
reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku
(Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)
III miejsce sierż. Tomasz Margielewski, sierż. Tomasz Łatak 
reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie
(Puchar Komendanta Głównego Policji)
IV miejsce sierż. Robert Chmiel, st. post. Rafał Dąbrowski
reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie
(Puchar Komendanta Szkoły Policji w Słupsku)
V miejsce st. post. Michał Procajło, st. post. Dominik Foltyn
reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach
(Puchar Zarządu Głównego NSZZ Solidarność)
VI miejsce st. sierż. Marcin Jarmuł, st. sierż. Arkadiusz Mikołajewski
reprezentujący Komendę Stołeczną Policji w Warszawie
(Puchar Prezesa Słupskiego Policyjnego Towarzystwa Sportowego)

Minister spraw wewnętrznych i administracji oraz komendant główny Policji ufundowali nagrody pieniężne dla policjantów z sześciu najlepszych patroli.

Klasyfikacja drużynowa: (klasyfikacja reprezentacji komend wojewódzkich Policji):

I miejsce reprezentacja Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
II miejsce reprezentacja Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
III miejsce reprezentacja Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej odjechali ze Słupska radiowozem ufundowanym przez komendanta głównego Policji.