Turniej Par Patrolowych 1994 - 2004 - Turniej par patrolowych - Szkoła Policji w Słupsku

Turniej par patrolowych

Turniej Par Patrolowych 1994 - 2004

Krótka historia

1994

        Pierwsze zawody odbyły się w 1994 r. pod nazwą i Mistrzostwa Polski Policji w Wieloboju Prewencji. Patronat nad zawodami objął Komendant Główny Policji. Do udziału zaproszono reprezentacje komend wojewódzkich Policji oraz wszystkich szkół policyjnych.

W trakcie Mistrzostw rozegrano 6 konkurencji:

 • test wiedzy policyjnej,
 • tor przeszkód zakończony strzelaniem,
 • strzelanie zza osłony do ukazujących się celów,
 • techniki obezwładniania osób,
 • bieg terenowy na dystansie 1000 m,
 • pływanie stylem dowolnym na dystansie 50 m.

 

1995

        Drugie Mistrzostwa odbyły się w zmienionej formule organizacyjnej. w miejsce pływania wprowadzono symulowane interwencje policyjne. Dla podkreślenia zawodowego charakteru Mistrzostw organizatorzy postanowili zmienić także nazwę policyjnych zmagań na Ogólnopolskie Zawody Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych "Patrol Roku".

1996

        W celu podniesienia rangi Zawodów Komendant Główny Policji zwrócił się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o objęcie stałego patronatu nad Turniejem. Prośba zyskała aprobatę prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Prezydent ufundował także puchar przechodni wręczany corocznie najlepszemu patrolowi.

        III Ogólnopolskie Zawody Policjantów Prewencji przyniosły kolejne zmiany: w miejsce biegu terenowego wprowadzono pościg za uciekającym sprawcą, a dwie inne konkurencje (tor przeszkód zakończony strzelaniem i strzelanie zza osłony do ukazujących się celów) połączono w jedną - tor przeszkód zakończony strzelaniem zza osłony.

        Duże zainteresowanie wzbudził start w Zawodach pierwszej policjantki - st. post. Ewy Orłowskiej reprezentującej Komendę Wojewódzką Policji w Tarnobrzegu.

Pięć najlepszych drużyn, po raz pierwszy, otrzymało puchary:

 • Puchar Przechodni Prezydenta RP,
 • Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych,
 • Puchar Komendanta Głównego Policji,
 • Puchar Przewodniczącego KKW NSZZ Policjantów,
 • Puchar Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

 

        Komendant Główny Policji wyróżnił zwycięski patrol skierowaniem bez egzaminów wstępnych do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na 3-letnie studia zawodowe, a 30 kolejnych par patrolowych zostało skierowanych bez egzaminów na kurs aspirantów.

        Cenną inicjatywą Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Policjantów było wprowadzenie odznaki Policyjny Patrol Roku (złotej - dla policjantów najlepszego patrolu, srebrnej - za zajęcie drugiego miejsca, brązowej - za zajęcie trzeciego miejsca, honorowej - dla wszystkich uczestników).

1997

        W 1997 r. Turniej po raz pierwszy odbył się pod patronatem Prezydenta RP. Aby zbliżyć konkurencje Zawodów do realiów służby patrolowej, wprowadzono modyfikacje:

 • techniki obezwładniania osób poszerzono o techniki posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu tonfa, a także urealniono wykonywanie technik poprzez udział pozorantów,
 • w pościgu za uciekającym sprawcą wprowadzono wielowariantowość zachowania się ściganego sprawcy, co ograniczyło schematyzm postępowania zawodników,
 • Po raz pierwszy w składzie jednego ze zwycięskich patroli była kobieta - mł. asp. Ewa Reczek z KWP w Tarnobrzegu.

 

        Komendant Główny Policji skierował wszystkich uczestników Zawodów bez egzaminu na kurs aspirancki oraz awansował o jeden stopień służbowy policjantów z trzech najlepszych patroli.

1998

        W 1998 r. zmieniono formułę konkurencji interwencje policyjne - położono nacisk na umiejętność postępowania wobec osoby pokrzywdzonej, rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez użycia siły oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

        Organizatorzy podjęli również decyzję o zmianie nazwy konkurencji bieg terenowy - pościg za uciekającym sprawcą na dystansie do 300 metrów na pościg za uciekającym sprawcą.

1999

        Finał VI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych "Patrol Roku" miał szczególny charakter - zmagania policjantów o miano najlepszego patrolu włączone zostały do programu centralnych obchodów 80. rocznicy powstania Policji.

        W rywalizacji wzięło udział 51 dwuosobowych patroli reprezentujących wszystkie nowo utworzone komendy wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną. w zawodach finałowych uczestniczyli jako obserwatorzy policjanci z Czech i Litwy, którzy - poza konkurencją - zmierzyli się z policjantami polskimi w technikach obezwładniania osób i strzelaniu na torze przeszkód.

        Nowością było wyodrębnienie z konkurencji interwencje policyjne nowej konkurencji - pierwsza pomoc przedlekarska.

Zawodnicy startowali w następujących konkurencjach:

 • test wiedzy policyjnej,
 • interwencje policyjne,
 • pościg za uciekającym sprawcą,
 • techniki obezwładniania osób,
 • strzelanie na torze przeszkód,
 • pierwsza pomoc przedlekarską.

 

        Ceremonia zakończenia zawodów, po raz pierwszy w historii turnieju, odbyła się na słupskim Placu Zwycięstwa, gdzie zorganizowany został - przygotowany wspólnie z Urzędem Miasta - festyn dla mieszkańców Słupska.

2000

        Liczne imprezy przygotowane dla słupszczan towarzyszyły także finałowi VII Turnieju Par Patrolowych "Patrol Roku". Przed słupskim ratuszem zaprezentowała się m.in.: orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia oraz psy służbowe z Zakładu Szkolenia Przewodników i Tresury Psów w Sułkowicach.

2001

        Podczas VIII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji organizatorzy w sposób szczególny uhonorowali patrol z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. w sytuacji spornej sierż. szt. Piotr Miedziński i st. post. Dariusz Wiśniewski zdecydowali się na powtórzenie konkurencji - mimo korzystnej dla nich sytuacji punktowej - udowadniając, że zachowanie fair play cenią sobie wyżej niż pozycję w klasyfikacji. Patrol otrzymał puchar FAIR PLAY.

        W związku z atakiem terrorystycznym na Nowy Jork i Waszyngton organizatorzy Turnieju odwołali festyn, poświęcając pamięci ofiar koncert muzyki poważnej w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia.

2002

        Do finału IX Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji przystąpiły 34 pary patrolowe reprezentujące wszystkie komendy wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną - po dwa patrole z każdej komendy.

2003

        Jubileuszowe X Zawody Policjantów Prewencji odbyły się w 2003 r. O miano najlepszego policyjnego patrolu rywalizowało 51 dwuosobowych patroli - po trzy z każdej komendy wojewódzkiej Policji. w charakterze obserwatorów udział wzięli przedstawiciele Policji z Litwy i Niemiec (Saksonia, Brandenburgia).

        W czasie trwania turnieju słupszczanie - także ci najmłodsi - mogli uczestniczyć w licznych imprezach o charakterze edukacyjno-artystycznym. w słupskich szkołach podstawowych odbyły się spotkania edukacyjne z pierwszoklasistami nt. bezpieczeństwa pod hasłem "POPO i przyjaciele". Spotkania te były powiatową inauguracją programu prewencyjnego pomorskiej Policji "POPO". Najmłodszych uczniów odwiedziło 12 maskotek policyjnych zaproszonych z komend wojewódzkich oraz gość specjalny - Poldi - policyjna maskotka z Niemiec (Saksonia). Zajęcia poprowadzili specjaliści ds. prewencji z komend wojewódzkich Policji z całej Polski oraz dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. w spotkaniach wzięło udział ok. 1000 dzieci.

        W ostatnim dniu turnieju odbył się festyn dla dzieci pod hasłem "Jesteśmy bezpieczni", na którym bawiło się półtora tysiąca maluchów. Festyn został zorganizowany przy współpracy z Urzędem Miasta oraz Fundacją dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja".

2004

        Podczas XI Turnieju Par Patrolowych oprócz klasyfikacji generalnej (klasyfikacja patroli) wprowadzona została klasyfikacja indywidualna pozwalająca na ocenę wiedzy i umiejętności każdego startującego policjanta.

        Uproszczono zasady przeprowadzania eliminacji do zawodów finałowych - odbyły się one tylko na szczeblu komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji). w eliminacjach wojewódzkich wzięli udział najlepsi policjanci wytypowani przez komendantów powiatowych/miejskich/rejonowych na podstawie wyników sprawdzianów: wiedzy zawodowej, wyszkolenia strzeleckiego oraz sprawności fizycznej.

        Po dwa patrole z każdej komendy wojewódzkiej i Komendy Stołecznej rywalizowały w następujących konkurencjach:

 • sprawdzian wiedzy zawodowej,
 • stosowanie technik obezwładniania osób,
 • pokonywanie policyjnego toru przeszkód,
 • strzelanie na torze przeszkód,
 • przeprowadzanie interwencji policyjnych,
 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.