Szkolenie policjantów

SZKOLENIE POLICJANTÓW

Słuchaczami Szkoły Policji w Słupsku mogą zostać osoby przyjęte do służby w Policji.

Od początku lat 90., a więc od momentu powołania do życia Policji, trwają prace nad doskonaleniem programów szkolenia policjantów. Wprowadzanie zmian wymuszają otaczająca nas rzeczywistość, postęp techniczny, rozwój technik informatycznych czy nowe rodzaje wykroczeń i przestępstw. Wszystkie te prace mają na celu wyszkolenie policjanta, który swoimi umiejętnościami i wiedzą będzie odpowiadać zapotrzebowaniu jednostek terenowych Policji.

W słupskiej Szkole Policji systematycznie doskonalimy metodykę nauczania, poszerzamy bazę pomocy dydaktycznych z uwzględnieniem nowoczesnych technik nauczania, takich jak lekcje e-learningowe. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ogromnemu przeobrażeniu uległy także baza dydaktyczna i baza socjalna. Podkreślają to szczególnie policjanci, którzy odwiedzają naszą placówkę po wielu latach nieobecności.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu doboru do Policji zawarte są na stronie internetowej Komendy Głównej Policji praca.policja.pl.

(aktualizacja: 15.1.2015)

Powrót na górę strony