Jednoosobowe stanowisko - Psycholog - Struktura - Szkoła Policji w Słupsku

Jednoosobowe stanowisko - Psycholog

Psycholog sprawuje opiekę psychologiczną oraz prowadzi psychoedukację słuchaczy, uczestników szkoleń i doskonaleń zawodowych oraz policjantów i pracowników Szkoły.

Do zadań Psychologa należy realizowanie wybranych zadań z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności poprzez uczestniczenie w wewnętrznych procedurach kwalifikacyjnych. Psycholog wykonuje wybrane zadania z zakresu psychologii policyjnej stosowanej.

podinsp. Tomasz Gid
PSYCHOLOG
podinsp.Tomasz Gid

tel. 598 417 208
sieć MSWiA 74 37 208
e-mail: tomasz.gid@spslupsk.policja.gov.pl