Zakład Służby Kryminalnej - Struktura - Szkoła Policji w Słupsku

Zakład Służby Kryminalnej

imageZakład Służby Kryminalnej specjalizuje się w realizacji zajęć z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń, z wybranych zagadnień prawa administracyjnego i prawa cywilnego, z kryminalistyki, kryminologii oraz problematyki związanej z różnymi aspektami wykorzystania tej wiedzy w codziennej pracy Policji na potrzeby procesu wykrywczego.

W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę, niezbędną w codziennej służbie oraz kształcą swoje umiejętności m.in. z zakresu zasad odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa, wykonywania czynności procesowych w sprawach o przestępstwa (w toku śledztw i dochodzeń), kryminalistycznego zabezpieczania miejsca zdarzenia i jego oględzin, wykonywania czynności zmierzających do zabezpieczenia dowodów popełnienia czynu zabronionego, prowadzenia czynności mających na celu ustalenie, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do popełnienia przestępstwa, kto jest jego sprawcą itp., prowadzenia czynności wyjaśniających i realizacji postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia, a także wybranych zagadnień prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, postępowania wobec nieletnich oraz udzielania pomocy i asysty organom egzekucyjnym.

Pracownikami Zakładu są policjanci z bogatą wiedzą i doświadczeniem w służbach dochodzeniowych i kryminalnych. W procesie szkolenia wykorzystywane są obiekty symulacyjne (np. mieszkanie, pokój przeszukań, sklep, komis RTV/AGD, sala daktyloskopii, sala prezentująca problematykę narkomanii, a także sala audiowizualna prezentująca problematykę przestępczości intelektualnej).

Wykładowcy Zakładu szkolą także funkcjonariuszy w jednostkach terenowych Policji, głównie z problematyki nieletnich oraz procedur postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, a także bardzo aktywnie propagują w środowisku lokalnym treści związane z zapobieganiem zjawiskom patologicznym, m.in. organizują i przeprowadzają szkolenia, prelekcje, pogadanki dla uczniów placówek oświatowych, pracowników sądów, prokuratury, aresztu śledczego na temat narkomanii, przestępczości nieletnich i kryminalistyki. Prowadzą ponadto liczne kursy specjalistyczne, w tym m.in. dla policjantów służby kryminalnej z tematyki przesłuchania świadków i podejrzanych z wykorzystaniem metod stosowanych przez FBI.

W listopadzie 2008 roku w Zakładzie otwarto pierwszą w Polsce Salę Historii Kryminalistyki. To pierwsza w kraju tak bogata kolekcja poświęcona tej tematyce. Sala w swoim projekcie ma spełniać dwie funkcje. Pierwsza z nich to funkcja edukacyjno-wychowawcza dla nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji szkolonych na kursach podstawowych. Druga funkcja to jeszcze większe otwarcie się Szkoły Policji i integracja z lokalną społecznością. W ramach tej integracji mieszkańcy Słupska i regionu a także turyści w zorganizowanych grupach mają możliwość obejrzenia wszystkich eksponatów zgromadzonych na najniższej kondygnacji budynku przy ulicy Policjantów 9.

Zakład Służby Kryminalnej prowadzi także stałą współpracę z sędziami Sądu Okręgowego i Rejonowego w Słupsku, prokuratorami Prokuratury Okręgowej w Słupsku, a także przedstawicielami różnego rodzaju stowarzyszeń, firm i fundacji, w tym m.in.: QXL Poland sp. z o.o (Allegro.pl), Instytucją Specjalistyczną „SOFTA”, Stowarzyszeniem Sygnał, portalem NK.pl, Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym, Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, Fundacją Kidprotect.pl.

mł.insp. Dorota Przypolska

KIEROWNIK ZAKŁADU
pełniąca obowiązki
podinsp. Agnieszka Hanak

tel. 598 417 260
sieć MSWiA 74 37 260
e-mail: agnieszka.hanak@spslupsk.policja.gov.pl