Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Prawnych

Do zadań prawnika należy wykonywanie zastępstwa procesowego Komendanta w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz sporządzanie opinii prawnych i informowanie Komendanta o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Szkoły.

Prawnik udziela porad i konsultacji prawnych policjantom i pracownikom Szkoły oraz słuchaczom, uczestnikom szkolenia i doskonalenia zawodowego, w przypadkach, gdy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i zawodowych, osoby te mogą występować jako strona w procesie.
Do zadań prawnika należy również informowanie Komendanta o uchybieniach w działalności Szkoły dotyczących przestrzegania prawa i skutków z tego wyniikających. Prawnik udziela też pomocy prawnej w postępowaniach egzekucyjnych.

Krzysztof Wojdygowski

RADCA PRAWNY
Krzysztof Wojdygowski

tel. (+48) 477 437 384
sieć MSWiA 74 37 384

Powrót na górę strony