Sekcja Wspomagająca - Struktura - Szkoła Policji w Słupsku

Sekcja Wspomagająca

Sekcja Wspomagająca realizuje sprawy związane z eksploatacją, konserwacją, obsługą i rotacją sprzętu transportowego przekazywanego do użytkowania policjantom i pracownikom Szkoły.

Sekcja Wspomagająca prowadzi ewidencje środków transportu, paliw, materiałów pędnych, urządzeń oraz części zamiennych do pojazdów służbowych. Do jej zadań należy także rozliczanie paliwa, materiałów pędnych i smarów zużytych przez pojazdy służbowe Szkoły. Do zadań sekcji należy również zakup materiałów i artykułów niezbędnych do realizacji wyznaczonych zadań.

podinsp. Ireneusz Charko
KIEROWNIK SEKCJI
podinsp. Ireneusz Charko

tel. 598 417 531
sieć MSWiA 74 37 531
e-mail: ireneusz.charko@spslupsk.policja.gov.pl