Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego - Struktura - Szkoła Policji w Słupsku

Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego

imageDo zadań Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego należy przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu szkolenia strzeleckiego słuchaczy kursów podstawowych i specjalistycznych. W ramach szkolenia słuchacze kursów podstawowych zaliczają dwa bardzo ważne egzaminy.
Pierwszy, to egzamin z zakresu posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną zezwalający na wykorzystanie wzmiankowanych środków do służb wartowniczych na terenie Szkoły Policji, a także w trakcie realizacji szkoleniowych służb patrolowych w jednostkach współpracujących ze Szkołą.
Drugi, egzamin końcowy zezwala na posługiwanie się bronią etatową, a także pistoletem maszynowym i bronią gładkolufową w trakcie realizacji zadań służbowych w jednostce macierzystej.

Od wielu lat Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego szkoli Instruktorów Strzelań Policyjnych. Na taki kurs kierowani są funkcjonariusze, którzy po pozytywnym zakończeniu szkolenia odpowiadają za organizację i nadzór nad strzelaniami programowymi i egzaminacyjnymi w jednostkach terenowych Policji.

Ważnym zadaniem jest także przygotowanie Jednostki Specjalnej Polskiej Policji do zadań w ramach misji EULEX w Kosovie. Kandydaci do służby w tej jednostce odbywają wiele strzelań z różnorodnej broni i w symulowanych okolicznościach odpowiadających rzeczywistemu zagrożeniu życia i zdrowia. Szkolenie dotyczy także innych warunków i przypadków użycia broni, niż to, które funkcjonuje w polskich regulacjach ustawowych.

Wykładowcy ZWS opracowują stanowiska w zakresie nowego rodzaju uzbrojenia i amunicji pod kątem wykorzystania służbowego oraz szkoleniowego. Często uczestniczą w komisjach powoływanych przez Komendanta Głównego Policji w zakresie tworzenia projektów nowych aktów prawnych. Do innych zadań realizowanych w Zakładzie Wyszkolenia Strzeleckiego należy także utrzymywanie lub podnoszenie umiejętności strzeleckich policjantów Szkoły Policji. Realizowane jest to poprzez strzelania programowe i egzaminacyjne funkcjonariuszy wszystkich komórek organizacyjnych. Wykładowcy ZWS przygotowują także funkcjonariuszy Szkoły policji do pełnienia funkcji konwojentów wartości pieniężnych oraz ochrony przewożonej broni i amunicji.

Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego jest także jednym z ważniejszych współorganizatorów rozgrywek finałowych ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji, Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku” a także Otwarych Międzynarodowych Mistrzostw Jednostek Szkoleniowych Służb Mundurowych w Strzelaniu.Wielu funkcjonariuszy tego zakładu uczestniczyło w różnorodnych zawodach sportowych często odnosząc sukcesy na skalę światową.

 

mł.insp. Przemysław Rybicki
KIEROWNIK ZAKŁADU
mł.insp. Przemysław Rybicki

tel. 598 417 300
sieć MSWiA 74 37 300
e-mail: przemyslaw.rybicki@spslupsk.policja.gov.pl