Zespół Wsparcia Dydaktycznego - Struktura - Szkoła Policji w Słupsku

Zespół Wsparcia Dydaktycznego

Do głównych zadań Zespołu należy między innymi:

  • prowadzenie współpracy z ośrodkami naukowymi i placówkami oświatowymi,
  • opiniowanie koncepcji tworzonych programów szkoleń oraz programów nauczania, wydawnictw i opracowań tworzonych w Szkole,
  • realizowanie zadań dotyczących współpracy międzynarodowej Szkoły w zakresie określonym przez Komendanta Szkoły,
  • organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, narad oraz spotkań naukowo–dydaktycznych w Szkole,
  • inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wspieranie procesu dydaktycznego poprzez udział w europejskich programach edukacyjnych.


podinsp. Zbigniew Banasiak
KOORDYNATOR ZESPOŁU
podinsp. Zbigniew Banasiak


tel. 598 417 436
sieć MSWiA 74 37 436
e-mail: zbigniew.banasiak@spslupsk.policja.gov.pl