Struktura - Szkoła Policji w Słupsku

Struktura Szkoły Policji w Słupsku

 

Komendant Szkoły

Komórki organizacyjne podległe bezpośrednio Komendantowi Szkoły:

Zastępca Komendanta do spraw dydaktycznych

Komórki organizacyjne podległe Zastępcy Komendanta do spraw dydaktycznych:

Zastępca Komendanta do spraw logistyki

Komórki organizacyjne podległe Zastępcy Komendanta do spraw logistyki: