Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku - Kierownictwo - Szkoła Policji w Słupsku

Kierownictwo

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku

mł.insp. Elżbieta Koteckamłodszy inspektor
Elżbieta KOTECKA

 

Mł.insp. Elżbieta Kotecka pełni służbę od 20 listopada 1995 roku. Od początku służby związana jest z pionem wspomagającym działalność dydaktyczno-wychowawczą Szkoły w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

Przez wiele lat realizowała zadania na stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Za konsekwentną realizację zadań w tym obszarze w 2001 roku wyróżniona została Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”.

Zdobyte w służbie doświadczenie, posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe stały się podstawą powierzenia mł.insp. Elżbiecie Koteckiej 2 listopada 2004 roku obowiązków na stanowisku kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej i Transportu, a następnie 1 marca 2005 r. mianowania na to stanowisko.
Od 1 lipca 2010 roku - w wyniku zmian organizacyjno-etatowych - kierowana przez nią Sekcja Administracyjno-Gospodarcza stała się samodzielną komórką organizacyjną Szkoły. Od dnia 1 stycznia 2017 roku Komendant Główny Policji powierzył mł.insp. Elżbiecie Koteckiej obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły nadzorującego pion wspomagający, a z dniem 10 kwietnia 2017 roku mianował na to stanowisko.

Mł.insp. Elżbieta Kotecka ukończyła zawodowe studia wyższe na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej oraz studia magisterskie na kierunku Ekonomia, specjalność Ekonomika i zarzadzanie przedsiębiorstwami na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyższe kwalifikacje zawodowe uzyskała w 2002 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W 2012 roku wyróżniona została brązową odznaką „Zasłużony Policjant”, a w 2017 - medalem złotym "Za długoletnią służbę".