Komendant Szkoły Policji w Słupsku - Kierownictwo - Szkoła Policji w Słupsku

Kierownictwo

Komendant Szkoły Policji w Słupsku

insp. Jacek Gil

inspektor Jacek GIL
 


Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku jako aplikant Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Skarżysku Kamiennej. Od 1995 roku jest związany ze szkolnictwem policyjnym. W latach 1995-2005 pracował w Szkole Policji w Słupsku, gdzie pełnił między innymi służbę na stanowiskach: wykładowcy Zakładu Taktyki Kryminalnej, wykładowcy Wydziału Metodyki Szkolenia, a także eksperta Zespołu ds. Badań i Analiz Wydziału Metodyki Szkolenia.
W 2004 roku objął stanowisko naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia. Następnie w latach 2006-2012 sprawował funkcję zastępcy dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji. Z dniem 10 marca 2012 roku przejął obowiązki Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

Insp. Jacek Gil jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe pogłębiał także poza granicami kraju, w tym między innymi w Wyższej Szkole Zawodowej Policji Brandenburgii w Basdorf, w Republice Federalnej Niemiec, na Uniwersytecie Stanowym stanu Texas (Sam Houston State University) i podczas wizyt w jednostkach Policji i FBI w Stanach Zjednoczonych, a także jednostkach policji francuskiej. W latach 2006-2009 był członkiem Zarządu Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej (MEPA). W latach 2009-2012 pełnił funkcję Koordynatora Ratownictwa Medycznego Policji. Był też członkiem wielu zespołów, w tym powoływanych między innymi przez Komendanta Głównego Policji, ministra właściwego w sprawach wewnętrznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w tym za skuteczny model zarządzania i kształtowanie optymalnego systemu szkolenia, został uhonorowany odznaczeniami: brązowym Krzyżem Zasługi, srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.