Kierownictwo

Komendant Szkoły Policji w Słupsku

 

Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Piotr Cekała

  Komendant Szkoły

  insp. Piotr Cekała

 

 

 

 

Insp. Piotr Cekała służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Od marca 1997 roku do września 2000 roku pełnił służbę w pionie prewencji Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, a od 1 października 2000 roku - w Szkole Policji w Słupsku. Początkowo na stanowisku szefa kompanii Zakładu Działań Zespołowych Policji, wykładowcy Zakładu Prawa i Taktyki Kryminalnej, eksperta Wydziału Kadr i Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
Jest absolwentem Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W roku 2010 został wyróżniony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, a w 2015 roku - Brązowym Medalem „Za Długoletnią służbę”.
Od 16 lipca 2018 roku zostały mu powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, a z dniem 27 lutego 2019 roku Komendant Główny Policji gen.insp. dr Jarosław Szymczyk mianował mł.insp. Piotra Cekałę na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

Z dniem 1 października 2020 roku insp. Piotr Cekała został mianowany na stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

 

Powrót na górę strony