Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku - Kierownictwo - Szkoła Policji w Słupsku

Kierownictwo

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku

mł.insp. Jolanta Buczyńska-Koc


młodszy inspektor
Jolanta BUCZYŃSKA-KOC


Mł.insp. Jolanta Buczyńska-Koc pełni służbę od 1 lipca 1992 roku. Przez wiele lat związana była z pionem kadrowo-szkoleniowym Komendy Stołecznej Policji, gdzie przeszła kolejne szczeble zawodowego awansu od stanowiska referenta do stanowiska Kierownika Sekcji I Wydziału Kadr. 1 maja 2006 roku podjęła służbę na stanowisku eksperta Wydziału Organizacji i Koordynacji Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji.
1 stycznia 2008 roku powierzono jej obowiązki na stanowisku Naczelnika tego Wydziału, a z dniem 1 maja 2008 roku mianowano na to stanowisko. Po reorganizacji Komendy Głównej Policji od 1 czerwca 2010 roku pełniła służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Koordynacji Doboru i Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia KGP.

Po likwidacji Biura Kadr i Szkolenia 17 kwietnia 2013 roku podjęła służbę w Centralnym Biurze Śledczym KGP na stanowisku Naczelnika Wydziału Kadr, Szkolenia i Nadzoru (od 9 października 2014 roku Wydział Kadr i Szkolenia CBŚP). Od 23 sierpnia 2016 roku pełniła obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału Prezydialnego CBŚP, a od 1 października 2016 roku - obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły nadzorującego pion dydaktyczny. 10 kwietnia 2017 roku Komendant Główny Policji przeniósł ją z urzędu do dalszego pełnienia służby w Szkole Policji w Słupsku, na stanowisku Zastępcy Komendanta.

Mł.insp. Jolanta Buczyńska-Koc jest absolwentką Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, gdzie ukończyła studia licencjackie na kierunku: Ekonomia, specjalność: ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole Menedżerskiej SIG w Warszawie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyższe kwalifikacje zawodowe uzyskała w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w 2003 roku, tam też w 2013 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego, specjalność: zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej.

Odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę oraz brązową i srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant.”