Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku - Kierownictwo - Szkoła Policji w Słupsku

Kierownictwo

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku

mł.insp. Dorota Przypolska

 

Zastępca Komendanta Szkoły


mł.insp. Dorota PRZYPOLSKA


 

 

 

Mł. insp. Dorota Przypolska służbę w Policji pełni od 1 września 1991 roku, w Szkole Policji w Słupsku od 1 lipca 1995 roku. Od początku realizowała zadania na stanowiskach dydaktycznych, począwszy od starszego technika, następnie kolejno młodszego wykładowcy, wykładowcy, starszego wykładowcy, zastępcy kierownika Zakładu Prawa. Wysoka ocena wywiązywania się z zadań służbowych była podstawą do powierzenia jej obowiązków, a następnie mianowania na stanowisko kierownika Zakładu Służby Kryminalnej. Jest absolwentką Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Politechniki Koszalińskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Od 7 listopada 2018 roku zostały jej powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, a z dniem 27 lutego 2019 roku Komendant Główny Policji gen.insp. dr Jarosław Szymczyk mianował mł.insp. Dorotę Przypolską na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.