Izba tradycji

Izba tradycji

eksponat...Świadomość przesłania: Kto nie zna historii i tradycji swoich przodków nie jest godzien nosić swojego munduru towarzyszyła idei utworzenia w roku 1993 Izby Tradycji i Historii Szkoły. W tym minimuzeum historii policji polskiej - od Policji Państwowej II Rzeczypospolitej do współczesności - najstarsze eksponaty pochodzą z początków ubiegłego stulecia, a niektóre nawet z XIX wieku.
 

sztandar...Znaczna część zbiorów dokumentuje historię Szkoły. Są to m.in. historyczne zdjęcia, oryginalne mundury oraz sztandary. Pierwszy z nich Szkoła otrzymała 12 października 1947 roku. Wręczenie Szkole 7 października 1960 roku, w roku obchodów 650-lecia nadania Słupskowi praw miejskich, nowego sztandaru było wydarzeniem podkreślającym jej więź z miastem i regionem. 6 listopada 1993 roku Szkoła Policji otrzymała sztandar po raz trzeci. Umieszczony na nim napis Patria et lex - Ojczyzna i prawo odzwierciedla dwie podstawowe wartości, którym służy Policja.

miejsce ...W Izbie Tradycji znajduje się także urna z ziemią z miejsca spoczynku w Miednoje policjantów - jeńców obozu ostaszkowskiego pomordowanych w Kalininie (dzisiejszym Twerze). Drugą urnę wmurowano we fronton budynku dydaktycznego Szkoły. Znajdującą się nad nią tablicę pamiątkową poświęcono policjantom polskim pomordowanym i poległym w obronie Ojczyzny.

Powrót na górę strony