Kontakt - Szkoła Policji w Słupsku

Szkoła Policji
76-200 Słupsk, ul. J.Kilińskiego 42

Centrala:  (+48) 477 437 200      Sieć MSWiA: 74 37 200
Faks:  (+48) 477 437 372      Sieć MSWiA: 74 37 372
E-mail: 

spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

Ważniejsze numery telefonów

Komendant Szkoły (+48) 477 437 201     MSWiA: 74 37 201
Z-ca Komendanta Szkoły
ds. Dydaktycznych
(+48) 477 437 202     MSWiA: 74 37 202
Z-ca Komendanta Szkoły
ds. Administracyjno-Gospodarczych
(+48) 477 437 203     MSWiA: 74 37 203
Wydział Kadr (+48) 477 437 390     MSWiA: 74 37 390
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza (+48) 477 437 566     MSWiA: 74 37 566
Zespół do spraw Zamówień Publicznych (+48) 477 437 558, (+48) 477 437 560     MSWiA: 74 37 558 (560)
Wydział Organizacji i Dowodzenia (+48) 477 437 441     MSWiA: 74 37 441
Dyżurny Szkoły Policji (+48) 477 437 400     MSWiA: 74 37 400
Rzecznik Prasowy
piotr.kozlowski@spslupsk.policja.gov.pl
(+48) 477 437 369     MSWiA: 74 37 369