Pierwsza pomoc bez tajemnic - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Pierwsza pomoc bez tajemnic

Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zadławień dzieci i osób dorosłych - takie praktyczne ćwiczenia odbyła kolejna grupa policjantów słupskiej Szkoły Policji w ramach wewnętrznych zajęć doskonalenia zawodowego.

Każdy policjant już czasie szkolenia zawodowego podstawowego, na początku swojej służby w policji, musi zaliczyć kilkudziesięciogodzinny kurs udzielania pierwszej pomocy. Policjant ma bowiem obowiązek prawny udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, wynika to również zasad policyjnej etyki zawodowej.
Jednak nawet najlepsza wiedza i umiejętności musi być cyklicznie odświeżana i trenowana, aby w sytuacji realnego zagrożenia pomoc udzielana była prawidłowo i co najważniejsze - skutecznie.

Policyjni ratownicy medyczni z Zakładu Ogólnozawodowego prowadzą cykliczne szkolenia dla policjantów i pracowników Policji poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy. Ostatnia seria zajęć poświęcona była zadławieniom dzieci i osób dorosłych. Każdy z uczestników mógł samodzielnie, w praktyce, sprawdzić już posiadane umiejętności i udoskonalić je pod kierunkiem ratownika medycznego.