Działanie w sytuacjach kryzysowych - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Działanie w sytuacjach kryzysowych

Przedstawiciele Szkoły Policji w Słupsku uczestniczyli w telekonferencji dla służb szybkiego reagowania i podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Głównym celem webinarium było przedstawienie projektu europejskiego FASTER.

Organizatorem przedsięwzięcia była wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. W ramach projektu FASTER międzynarodowe konsorcjum prowadzi badania w zakresie zaawansowanych technologii dla służb szybkiego reagowania. Projektowane narzędzia i rozwiązania mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa zaangażowanych ratowników i zwiększyć skuteczność podejmowanych przez nich działań. W ramach telekonferencji omówiono założenia projektu oraz przeprowadzono grę symulującą atak terrorystyczny w obiekcie użyteczności publicznej.

W telekonferencji uczestniczyli przedstawiciele Szkoły Policji w Słupsku zajmujący się na co dzień problemami taktyki i technik interwencji oraz przekazywaniem informacji w ramach prowadzonych działań oraz kierowania informacji do podmiotów zewnętrznych.
Za pomocą łączy teleinformatycznych udział w webinarze wzięli także przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Katowicach, Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP, Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP w Warszawie, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Sieci Badawczej „Łukasiewicz” -Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, Szpitala Powiatowego w Szczytnie oraz Fundacji „Autrimpus”.

Z ogólnymi informacji o projekcie można zapoznać się pod adresem: https://www.faster-project.eu/