Nowe numery telefonów Szkoły Policji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Nowe numery telefonów Szkoły Policji

Dobiegła końca, prowadzona przez kilka miesięcy zmiana numerów do jednostek Policji w całym kraju. Aby dodzwonić się do jednostki, zamiast numeru kierunkowego trzeba teraz wybrać wyróżnik cyfrowy MSWiA - 47. Jest to wyróżnik dla wszystkich jednostek w kraju, bez względu na lokalizację.

Do sierpnia bieżącego roku trwał okres przejściowy, w którym obowiązywała stara i nowa numeracja. Efektem uruchomienia wyróżnika 47 jest kompleksowa zmiana sposobu wybierania połączeń dla stacjonarnych telefonów w Policji.
Wyróżnik 47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną, a siecią resortową we własnym zakresie - teraz sutacja ta będzie ujednolicona.


Zmiana numeracji na przykładzie numerów telefonicznych Szkoły Policji w Słupsku:

Komórka organizacyjna   stary numer   aktualny numer
Centrala Szkoły

59 84 17 200

  47 74 37 200

Dyżurny Szkoły

59 84 17 400

  47 74 37 400

    Wyróżnik ogólnopolski
Wyróżnik woj.pomorskiego
Numer słupskiej Szkoły Policji