Testy kandydatów na policjantów - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Testy kandydatów na policjantów

Szkoła Policji w Słupsku aktywnie uczestniczy w procedurze doboru osób, które ubiegają się o przyjęcie do Policji. W ramach całej procedury kandydat przyjeżdża do Szkoły Policji, gdzie uczestniczy w dwóch testach: teoretycznym i praktycznym. Cała procedura realizowana jest zgodnie z reżimem sanitarnym.

Osoba, która chce wstąpić do Policji swoje starania rozpoczyna od osobistego złożenia dokumentów w Komendzie Wojewódzkiej, na terenie działania której mieszka, a w niektórych województwach także w Komendanch Powiatowych i Miejskich,  następnie z kandydatem przeprowadzana jest rozmowa wstępna. W dalszej części procedury dokonuje się sprawdzenia danych zawartych w kwestionariuszu. Po zakończeniu tych czynności rozpoczyna się tak zwany „etap szkolny”, odbywa się on w Szkołach Policji.

„Etap szkolny” doboru do Policji składa się z dwóch części. Na początku kandydaci zdają testy. W pierwszej części rozwiązują test z wiedzy ogólnej składający się z 40 pytań. Tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie. W drugiej części kandydaci przystępują do testu ze sprawności fizycznej. Polega on na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta i 41 sekund. Normy czasowe jak i wymagania przy poszczególnych zadaniach są takie same w przypadku kobiet i mężczyzn.

Następne etapy to test psychologiczny i rozmowa kwalifikacyjna. Ostatnim jest ocena stanu zdrowia kandydata przez komisję lekarską. Na zakończenie tworzona jest lista rankingowa kandydatów według ilości zdobytych punktów. Im wyższa pozycja na liście, tym większa szansa na przyjęcie do Policji.

Test wiedzy w auli słupskiej Szkoły Policji

Test sprawności fizycznej w jednej z hal sportowych słupskiej Szkoły Policji