Historia z kart Księgi Honorowej - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Historia z kart Księgi Honorowej

Na kartach tej księgi zapisano wiele informacji o tym, co działo się w słupskiej Szkole Policji. Od 1997 roku najbardziej zasłużeni policjanci i pracownicy Policji, na zakończenie pełnienia swoich obowiązków podpisują się pod własnymi biogramami w Księdze Honorowej Szkoły Policji w Słupsku.

Księga Honorowa została założona przed 23 laty. Od 1997 roku umieszczane są w niej wpisy upamiętniające policjantów i pracowników Policji w dowód uznania ich zasług za działalność na rzecz rozwoju, promocji i kształtowania wizerunku słupskiej Szkoły Policji. Od chwili założenia umieszczono w niej 68 wpisów.
Pod każdym biogramem podpisy składa Komendant Szkoły, bezpośredni przełożony wyróżnionej osoby oraz ona sama. Uroczystość złożenia podpisów odbywa się w obecności kadry kierowniczej w Sali Tradycji i Historii Szkoły, która znajduje się w budynku Klubu Słuchacza.
Ostatni wpis, z 17 lipca tego roku, dotyczy insp. Jacka Gila, który tego właśnie dnia zakończył pełnienie funkcji Komendanta Szkoły i jednocześnie zakończył też pełnienie służby w Policji.