Kontynuatorka przedwojennej tradycji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Kontynuatorka przedwojennej tradycji

75. urodziny obchodzi w tym roku Szkoła Policji w Słupsku. Tradycje szkolnictwa policyjnego słupska placówka przejęła po przedwojennej Szkole Policji w Mostach wielkich niedaleko Lwowa. O sztafecie historii o kontynuacji tej pięknej tradycji opowiadali mieszkańcy Mostów Wielkich, którzy opowiadali o tamtejszej Szkole i jej kontynuatorce w Słupsku - prezentujemy te wspomnienia w formie dźwiękowej.

Dokładnie 24 lipca 1919 roku Sejm II Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o Policji Państwowej. Był to znaczący akt prawny powołujący do życia jednolitą formację policyjną. Ustawa stworzyła strukturę i ramy organizacyjne polskiej Policji, wprowadziła nowatorskie rozwiązania odpowiadające ówczesnym światowym standardom.
Równolegle z powołaniem Policji utworzono także Szkoły Policji. Odpowiednikiem obecnej słupskiej Szkoły Policji była Szkoła w Mostach Wielkich niedaleko Lwowa.

O tym, jak w latach `30 ubiegłego wieku kształcili się policjanci i dlaczego w słupska placówka jej kontynuatorką opowiadał podczas wizyty w Słupsku Marian Kładny, który jako dziecko przyglądał się szkoleniu przedwojennych policjantów.

Nagranie audio Mówi Marian Kładny

Pobierz plik Mówi Marian Kładny (format mp3 - rozmiar 6.26 MB)

Szkoła w Mostach Wielkich, oprócz funkcji szkoleniowych, była także prężnym ośrodkiem kultury i dużym zakładem pracy dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Podobnie jest dziś w słupskiej Szkole Policji. Placówka jest także miejscem zatrudnienia dla dużej grupy pracowników cywilnych, a także dużym odbiorcą różnego rodzaju towarów i mediów.

W trakcie pobytu w Słupsku goście z Mostów Wielkich podkreślali bardzo duży szacunek mieszkańców dla policjantów pełniących służbę. Nagrania, które zamieszczamy na naszej stronie są prawdopodobnie jednymi z ostatnich relacji osób, które na własne oczy widziały i pamiętają przedwojennych policjantów i przedwojenne szkolnictwo policyjne.
To, co zgodnie podkreślali nasi rodacy z kresów wschodnich: troska o to, by młodzi polscy policjanci, rozpoczynający dopiero służbę byli świadomi, że są kolejnymi uczestnikami policyjnej sztafety, która została zapoczątkowana przez Józefa Piłsudskiego dekretem o powołaniu Policji Państwowej.

Nagranie audio Mówi Włodzimierz Gazdecki

Pobierz plik Mówi Włodzimierz Gazdecki (format mp3 - rozmiar 2.87 MB)

Ciekawostką jest fakt, ze pierwszym komendantem słupskiej Szkoły Policji, która rozpoczęła funkcjonowanie w czerwcu 1945 roku był płk. Jan Płotnicki, przedwojenny policjant, adiutant Komendanta Głównego. Jak podkreślali kresowiacy, którzy gościli w Słupsku, to właśnie w grodzie nad Słupią kontynuowane są tradycje przedwojennej szkoły policyjnej z Mostów Wielkich pod Lwowem.
Aktualnie w dawnej siedzibie Szkoły znajduje się Ośrodek Szkolenia Psów Służbowych ukraińskiej Straży Granicznej. widok buynków od strony ulicy w serwisie GoogleMaps: kliknij na ten link